บทความ

  • การเลือก LED Screen ให้เหมาะกับงาน?
    สำหรับงานโฆษณา-แสดงสินค้าหรือนิทรรศการต่างๆ ที่ต้องการใช้จอ LED เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า…
  • ป้ายไฟวิ่ง LED เลือกอย่างไร?
    ส่วนมากจะให้ความสำคัญกับเรื่องราคาเป็นอันดับแรก ไม่ผิดครับ ทุกคนอยากได้สินค้าถูกและดี…
  • LED Full Color Display คืออะไร?
    คือเทคโนโลยีจอที่มีการพัฒนาโดยนำหลอด LED มาเรียงต่อกันโดยมีซอฟต์แวร์เป็นตัวประมวลผลให้เกิดภาพโดยจะแสดงสีแบบ Full Color LED…