WIS-CM712AC - Access Point AC Dual-Band (1200Mbps)

THB3,700.00

Access Point 2.4GHz & 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

Access Point ความเร็ว 2.4GHz 300Mbps และ 5GHz 867Mbps

Access Point กำลังส่ง 2.4GHz 23dBm และ 5GHz 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2.4GHz 5dBi 2x2 MIMO และ 5GHz 5dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

จำนวน

ประเภทอุปกรณ์ : สำหรับใช้งานภายใน คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

ความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุด : คลื่น 2.4GHz 300Mbps และคลื่น 5GHz 867Mbps

ลักษณะการทำงาน : กระจายสัญญาณภายในบ้าน หรืออาคาร

ลักษณะการติดตั้ง : ติดตั้งกับผนัง หรือเพดาน

สามารถรองรับผู้ใช้งาน : ประมาณ 200 ผู้ใช้งาน (100 ผู้ใช้งาน ต่อ 1 คลื่น) (ตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งไว้)

ระบบการจ่ายไฟฟ้า : PoE 48VDC จ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายแลน (แถมให้ฟรี)

พื้นที่ครอบคลุมการใช้งาน (พื้นที่โล่ง) : 70 เมตร (ตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งไว้)

Specific References

ดาวน์โหลด

Datasheet WIS-CM712AC

ดาวน์โหลด (581.07k)