หจก. บิ๊กไจแอนท์เน็ตเวิร์ค

เราเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2552

ปัจจุบันเรานำเข้า และจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเป็นหลัก จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าทั้ง ห้างร้าน/บริษัท รวมถึงช่างที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้