รายการสินค้าของแบรนด์ WIS Networks

แสดงสินค้าทั้งหมด 12 ชิ้น

แสดง 13-24 จากทั้งหมด 41 ชิ้น
รายละเอียด

WIS-CM2300 - Access Point 2.4GHz (300Mbps)

Access Point 2.4GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 27dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 3dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB2,600.00
รายละเอียด

WIS-CM2300L - Access Point 2.4GHz (300Mbps)

Access Point 2.4GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 3dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB2,100.00
รายละเอียด

WIS-CM712AC - Access Point AC Dual-Band (1200Mbps)

Access Point 2.4GHz & 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

Access Point ความเร็ว 2.4GHz 300Mbps และ 5GHz 867Mbps

Access Point กำลังส่ง 2.4GHz 23dBm และ 5GHz 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2.4GHz 5dBi 2x2 MIMO และ 5GHz 5dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB3,700.00
รายละเอียด

WIS-D5230 - Access Point 5GHz (300Mbps)

Access Point 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 5GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 25dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 23dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง H : 10 องศา V : 10 องศา

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB2,500.00
รายละเอียด

WIS-D523AC - Access Point AC 5GHz (867Mbps)

Access Point 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายนอก คลื่น 5GHz

Access Point ความเร็ว 867Mbps

Access Point กำลังส่ง 27dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 23dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง H : 10 องศา V : 10 องศา

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB2,800.00
รายละเอียด

WIS-G5230 - Access Point 5GHz (300Mbps)

Access Point 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายนอก คลื่น 5GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 23dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง H : 10 องศา V : 10 องศา

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB2,950.00
รายละเอียด

WIS-G5250 - Access Point 5GHz (300Mbps)

Access Point 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายนอก คลื่น 5GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 27dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 25dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง H : 11 องศา V : 11 องศา

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB3,500.00
รายละเอียด

WIS-L525AC - Access Point AC 5GHz (867Mbps)

Access Point 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายนอก คลื่น 5GHz

Access Point ความเร็ว 867Mbps

Access Point กำลังส่ง 27dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 25dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง H : 11 องศา V : 11 องศา

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB10,700.00
รายละเอียด

WIS-L5825D - Access Point 5GHz (300Mbps)

Access Point 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายนอก คลื่น 5GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 27dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 25dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง H : 11 องศา V : 11 องศา

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB9,300.00