รายการสินค้าของแบรนด์ WIS Networks

แสดงสินค้าทั้งหมด 12 ชิ้น

แสดง 1-12 จากทั้งหมด 41 ชิ้น
รายละเอียด

WCAP-W - Access Point 2.4GHz (300Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz (Cloud Access Point)

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 17dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB1,500.00
รายละเอียด

WCAP-WS - Access Point 2.4GHz (300Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz (Cloud Access Point)

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 17dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 2 Port 10/100Mbps

THB1,500.00
รายละเอียด

WIS-WM2300 - Access Point 2.4GHz (300Mbps)

Access Point 2.4GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 17dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 3 Port 10/100Mbps, 1 Port RJ11

THB1,680.00
รายละเอียด

WIS-Q2300L - Access Point 2.4GHz (300Mbps)

Access Point 2.4GHz

Access Point สำหรับใช้ภายนอก คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 20dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 12dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง H : 60 องศา V : 30 องศา

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB1,900.00
รายละเอียด

WCAP - Access Point 2.4GHz (300Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz (Cloud Access Point)

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 3dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB1,900.00