รายการสินค้าของแบรนด์ WIS Networks

แสดงสินค้าทั้งหมด 12 ชิ้น

แสดง 1-12 จากทั้งหมด 41 ชิ้น
รายละเอียด

WCAP - Access Point 2.4GHz (300Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz (Cloud Access Point)

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 3dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB1,900.00
รายละเอียด

WCAP-AC - Access Point AC Dual-Band (1200Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz & 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

Access Point ความเร็ว 2.4GHz 300Mbps และ 5GHz 867Mbps

Access Point กำลังส่ง 2.4GHz 23dBm และ 5GHz 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2.4GHz 3dBi 2x2 MIMO และ 5GHz 3dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB3,700.00
รายละเอียด

WCAP-AC-L - Access Point AC Dual-Band (750Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz & 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

Access Point ความเร็ว 2.4GHz 300Mbps และ 5GHz 433Mbps

Access Point กำลังส่ง 2.4GHz 23dBm และ 5GHz 23dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2.4GHz 3dBi 2x2 MIMO และ 5GHz 3dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB2,600.00
รายละเอียด

WCAP-AC-OS - Access Point AC Dual-Band (1200Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz & 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายนอก คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

Access Point ความเร็ว 2.4GHz 300Mbps และ 5GHz 867Mbps

Access Point กำลังส่ง 2.4GHz 30dBm และ 5GHz 30dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2.4GHz 13dBi 2x2 MIMO และ 5GHz 13dBi 2x2 MIMO แบบทิศทาง 90 องศา

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB13,000.00
รายละเอียด

WCAP-AC-PRO - Access Point AC Dual-Band (1750Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz & 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

Access Point ความเร็ว 2.4GHz 450Mbps และ 5GHz 1200Mbps

Access Point กำลังส่ง 2.4GHz 27dBm และ 5GHz 27dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2.4GHz 3dBi 3x3 MIMO และ 5GHz 3dBi 3x3 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100/1000Mbps

THB5,700.00
รายละเอียด

WCAP-AC-W - Access Point AC Dual-Band (750Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz & 5GHz

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz และ 5GHz

Access Point ความเร็ว 2.4GHz 300Mbps และ 5GHz 433Mbps

Access Point กำลังส่ง 2.4GHz 17dBm และ 5GHz 17dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2.4GHz 2dBi 2x2 MIMO และ 5GHz 2dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 3 Port 10/100Mbps

THB2,200.00
รายละเอียด

WCAP-HP - Access Point 2.4GHz (300Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz (Cloud Access Point)

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 27dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 3dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB2,600.00
รายละเอียด

WCAP-W - Access Point 2.4GHz (300Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz (Cloud Access Point)

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 17dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 1 Port 10/100Mbps

THB1,500.00
รายละเอียด

WCAP-WS - Access Point 2.4GHz (300Mbps) - Cloud Access Point

Access Point 2.4GHz (Cloud Access Point)

Access Point สำหรับใช้ภายใน คลื่น 2.4GHz

Access Point ความเร็ว 300Mbps

Access Point กำลังส่ง 17dBm

Access Point กำลังขยายเสาอากาศ 2dBi 2x2 MIMO แบบรอบทิศทาง

Port LAN 2 Port 10/100Mbps

THB1,500.00